RESOLUCIÓ de 14 de novembre de 2022, de la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, per la qual es convoquen, per a l’exercici 2023, subvencions del Programa per al suport a persones investigadores amb talent – Pla GenT.

Publicat en: DOGV núm. 9473 de 18.11.2022
Número identificador: 2022/10725
Referència Base de Dades: 010297/2022

Enlace